Úřední překlady angličtina – čeština

Nabízím úřední překlady z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny. Úřední překlady, též oficiální překlady nebo v Anglii tzv. certified translation, vám mohu vyhotovit pro účely britských colleges, univerzit, bank a jiných oficiálních organizací jako jsou např. Home Office nebo DVLA. Rovněž Vám mohu poskytnout úřední překlad britských rodných, oddacích a úmrtních listů a jiných dokumentů do češtiny pro účely Českého velvyslanectví v Londýně.

Kdo po vás může vyžadovat úřední překlad?

  • Pokud se jedná o úřední překlad z českého do anglického jazyka, může jej po vás vyžadovat celá řada britských organizací: colleges, univerzity, zaměstnavatelé, banky, pojišťovny, HMRC, the Home Office, DVLA a mnoho dalších.
  • Úřední překlad do angličtiny je rovněž vyžadován britskou organizací Naric, která se zabývá porovnáváním a uznáváním cizích akademických kvalifikací.
  • Úřední překlad z angličtiny do češtiny vyžadují různé české instituce a také České velvyslanectví v Londýně, na jehož stránkách jsem uvedena jako překladatelka.

Jak vypadá úřední překlad?

  • Mnou vyhotovený úřední překlad do anglického jazyka bude vypadat následovně: text či dokument přeložím a pod překlad uvedu doložku, že je dle mého nejlepšího vědomí a svědomí úplným, pravdivým a přesným překladem přiloženého dokumentu. Překlad orazítkuji, odatuji a podepíši a vše je hotovo. Toto je všeobecně akceptovaný standard zde ve Velké Británii i ve většině zemí na světě. Britským úřadům, školám a institucím ve většině případů stačí, když je originál úředního překladu přilpojen ke kopii originálního dokumentu.
  • Bude-li překlad použit na Českém velvyslanectví v Londýně, musíte originál překladu předložit spolu s originálním britským dokumentem. Na Velvyslanectví Vám překlad během Vaší schůzky spojí dohromady a opatří jejich razítkem, aby byl v ČR uznán.

Kdo může vyhotovit úřední překlad?

  • V některých zemích, jako např. v České republice, mohou úřední překlady poskytovat pouze soudně jmenovaní překladatelé, kteří disponují speciálním soudním razítkem. Ve Velké Británii toto NEEXISTUJE a úřední překlad vám zde může vyhotovit jakýkoli oficiální překladatel, který má pro vykonávání překladatelské profese řádnou kvalifikaci.

Kolik stojí úřední překlad?

Cena úředních překladů začíná na £25 (včetně poštovného). Pro podrobné informace o cenách navštivte, prosím, specifické stránky pro každý dokument nebo stránku CENÍK.