Úřední překlad maturitního vysvědčení do angličtiny – A levels

Mohu vám vyhotovit úřední překlad českého maturitního vysvědčení do angličtiny pro účely britských colleges, univerzit a jiných organizací.

  • Cena překladu: £25 za přední stranu nebo £38 za obě strany (uvedená cena je konečná a zahrnuje úřední překlad maturitního vysvědčení do angličtiny a poštovné ve Velké Británii – First Class Signed For)
  • Termín vyhotovení: 3 pracovní dny (od obdržení dokumentu a platby) – pokud překlad potřebujete opravdu urgentně, je možné, že vám jej budu moct vyhotovit rychleji

Jak postupovat při objednání překladu

1. Ze všeho nejdříve mi, prosím, napište e-mail , ve kterém uvedete, že chcete přeložit maturitní vysvědčení do angličtiny a jak moc na překlad spěcháte. Rovněž přiložte naskenované vysvědčení.

2. Na váš e-mail odpovím co nejdříve, ale buďte, prosím, trpěliví, pokud zrovna překládám, je možné, že to nebude ihned. Na všechny e-maily se snažím odpovědět do 24 hodin od jejich obdržení.

3. Pokud se jedná o jeden či dva dokumenty, jsem obvykle schopna překlad vyhotovit a odeslat do tří pracovních dnů od obdržení dokumentu a platby. Budou-li vám bude cena a termín vyhovovat, pošlu vám v dalším e-mailu své bankovní údaje, případně e-mail na PayPal.

4. Po obdržení platby a naskenovaného dokumentu vám do dohodnutého termínu poštou zašlu vyhotovený překlad.

Je nutné poslat vám originál vysvědčení?

Ne. Pro britské úřady je postačující, když je úřední překlad připojen ke kopii vysvědčení. Proto stačí, když mi vaše české maturitní vysvědčení pošlete naskenované emailem.

Jak vypadá úřední překlad maturitního vysvědčení do angličtiny?

Úřední překlad maturitního vysvědčení do angličtiny obsahuje překladatelskou doložku, ve které je napsáno, že překlad je dle mého nejlepšího vědomí a svědomí úplným, pravdivým a přesným překladem přiloženého dokumentu v českém jazyce. Překlad je orazítkován, odatován a podepsán a rovněž obsahuje údaje o mé kvalifikaci. Toto je standardní postup a takto ověřený překlad je akceptován britskými školami, univerzitami a dalšími organizacemi.

Jaký je britský ekvivalent českého maturitního vysvědčení?

Vaše maturitní vysvědčení vám přeložím jako „A-level certificate“. Zkouška A levels se v Anglii skládá ve věku 18 let a je požadavkem k přijetí na britské univerzity, má tudíž stejnou váhu jako česká maturita. Britská organizace Naric, která se zabývá srovnáváním a uznáváním cizích kvalifikací, ohodnocuje českou maturitu jako ekvivalent GCSE – s tímto nelze než nesouhlasit! Podíváte-li se například na stránky prestižní britské univerzity Cambridge, zjistíte, že oni k přijetí od českých žadatelů vyžadují maturitu. S tzv. GCSE certificate by vás na Cambridge v žádném případě nepřijali. (GCSE se skládají na konci povinné školní docházky, čili se přibližně rovnají českému vysvědčení z posledního ročníku ZŠ.) Proto pokud si od vás škola, na kterou se hlásíte, výslovně nevyžádala certifikát od společnosti Naric, doporučovala bych vám předložit přeložené maturitní vysvědčení (A levels), případně osvědčení od organizace Europass, viz níže.

Co je to Europass?

Pokud si po vás překlad maturitního vysvědčení vyžádala britská univerzita, jiná vzdělávací instituce či potencionální zaměstnavatel, doporučovala bych vám, abyste si vedle překladu obstarali i dodatek k osvědčení od organizace Europass. Tento dodatek je zdarma a můžete si jej nechat vystavit v angličtině. Dodatek o osvědčení obsahuje popis dovedností a kompetencí, které jste složením maturitní zkoušky získali. Možná nebude nutné si tento dodatek obstarat a bude vám stačit úřední překlad vysvědčení, ale jelikož se za Europass neplatí, rozhodně tím nic neztratíte.