Úřední překlad z angličtiny do češtiny pro Českou ambasádu v Londýně

Specializuji se na úřední překlady z angličtiny do češtiny pro účely Českého velvyslanectví v Londýně, a to zejména na překlady rodných, oddacích a úmrtních listů a rozvodových listin. Pro více informací, prosím, klikněte na dokument, který chcete přeložit. Pokud poptáváte úřední překlad jiného dokumentu, informujte se o ceně a podrobnostech emailem. Pokud potřebujete úřední překlad z češtiny do angličtiny, klikněte zde.

Jak úřední překlad do češtiny pro České velvyslanectví vypadá

Úřední překlad do češtiny obsahuje překladatelskou doložku, ve které je napsáno, že překlad je dle mého nejlepšího vědomí a svědomí úplným, pravdivým a přesným překladem přiloženého dokumentu v anglickém jazyce. Překlad je orazítkován, odatován a podepsán a rovněž obsahuje údaje o mé kvalifikaci. Takto ověřený překlad je akceptován Českým velvyslanectvím v Londýně, kde bude během vaší schůzky na velvyslanectví znovu orazítkován tak, aby jej přijala Zvláštní matrika v Brně.

Je nutné poslat vám originální dokumenty?

Ne, překlad stačí vyhotovit ze skenu/fotografie. Na Velvyslanectví v Londýně potom během Vaší schůzky předložíte originál překladu spolu s originálem britského dokumentu. Na Velvyslanectví Vám překlad a originální dokument připojí k sobě a opatří českým razítkem se státním znakem, aby byl v ČR uznán. Za toto ověření si přímo na Velvyslanectví zaplatíte malý poplatek cca £4 za stránku překladu.

Bude Váš překlad na Velvyslanectví uznán?

Ano, překlad bude na Velvyslanectví bez problému akceptován s tím, že na Velvyslanectví bude ještě za malý poplatek ověřen, aby byl v Brně na matrice uznán – níže přikládám úryvek z e-mailu, který mi byl z Velvyslanectví zaslán:

Dobrý den paní Garnsworthy, Váš překlad je vždy perfektně vyhotovený, ale musí se ještě opatřit kulatým razítkem se státním znakem tkzv. ověřovací doložkou, jinak by nebyl v ČR na Zvláštní matrice v Brně uznán. Poplatek je za každou i započatou stránku A4  4,-GBP, (tento poplatek se  mění dle platného kurzu každý měsíc, ale je to cca +- 1,- GBP).

Postup při objednávání úředního překladu do češtiny

1. Kontaktujte mě emailem a přiložte sken nebo fotografii dokumentu, který chcete přeložit. Můžete uvést, jak rychle překlad potřebujete případně termín vaší schůzky na Velvyslanectví.

2. Na váš email odpovím co nejdříve, ale buďte, prosím, trpěliví, pokud zrovna překládám, je možné, že to nebude ihned. Na všechny emaily se snažím odpovědět do 24 hodin od jejich obdržení.

3. Pokud se jedná o jeden či dva dokumenty, jsem obvykle schopna překlad vyhotovit a odeslat do tří pracovních dnů od obdržení dokumentu a platby. V emailu potvrdím cenu a termín možného dodání překladu a pošlu vám své bankovní údaje, případně email na PayPal.

4. Po obdržení platby a dokumentu vám do dohodnutého termínu poštou zašlu vyhotovený překlad.

Kolik úřední překlad do češtiny stojí?

Pro podrobné informace o cenách navštivte, prosím, specifické stránky pro každý dokument nebo stránku CENÍK.