Úřední překlady z češtiny do angličtiny

Specializuji se na úřední překlady z češtiny do angličtiny, které vám mohu vyhotovit pro celou řadu britských institucí a organizací. Mezi nejčastější patří úřední překlady následujících českých dokumentů do angličtiny – pro více informací, prosím, klikněte na dokument, který chcete přeložit. Pokud poptáváte úřední překlad jiného dokumentu, informujte se o ceně a podrobnostech e-mailem. Pokud potřebujete úřední překlad z angličtiny do češtiny, klikněte zde.

Jak úřední překlad z češtiny do angličtiny vypadá

Úřední překlad do angličtiny obsahuje překladatelskou doložku, ve které je napsáno, že překlad je dle mého nejlepšího vědomí a svědomí úplným, pravdivým a přesným překladem přiloženého dokumentu v českém jazyce. Překlad je orazítkován, odatován a podepsán a rovněž obsahuje údaje o mé kvalifikaci. Takto ověřený překlad je britským standardem a je akceptován britskými školami, univerzitami, bankami, pojišťovnami, zaměstnavateli, DVLA, Home Office, HMRC a nesčetnými dalšími organizacemi.

Je nutné poslat originální dokumenty?

Ne, úřední překlad do angličtiny lze ve většině případů připojit k naskenované kopii originálního dokumentu. Britové jsou v tomto ohledu mnohem shovívavější než Češi a stačí jim, když je anglický originál překladu připojen ke kopii českého dokumentu. Proto není nutné mi zasílat originál, ledaže by si jej výslovně vyžádal ten, pro koho je překlad určen.

Postup při objednávání úředního překladu do angličtiny

1. Kontaktujte mě e-mailem nebo telefonicky a uveďte, jaký dokument chcete přeložit, jak rychle překlad potřebujete, případně pro koho je určen. K e-mailu, prosím, přiložte naskenovaný dokument, pokud je to možné.

2. Na váš e-mail odpovím co nejdříve, ale buďte, prosím, trpěliví, pokud zrovna překládám, je možné, že to nebude ihned. Na všechny e-maily se snažím odpovědět do 24 hodin od jejich obdržení.

3. V e-mailu potvrdím cenu a termín možného dodání překladu a pošlu vám své bankovní údaje, popřípadě můj PayPal. Pokud se jedná o jeden či dva dokumenty, jsem obvykle schopna překlad vyhotovit a odeslat do tří pracovních dnů od obdržení dokumentu a platby.

4. Po obdržení platby a dokumentu vám do dohodnutého termínu poštou zašlu vyhotovený překlad.

Kolik úřední překlad do angličtiny stojí?

Ceny úředních překladů začínají na £25 (včetně poštovného). Pro podrobnější informace o cenách klikněte na specifický dokument nebo navštivte stránku CENÍK.